Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Sıralamaları

Bireysel emeklilik fon tiplerinden biri olan emeklilik yatırım fonlarının, yıllar itibarıyla ve şirketler bazında en iyi ve en kötü performansı gösteren fonlarının tablolar halinde gösterimi ve açıklamaları bir önceki bölümde detaylı bir şekilde yapılmaktadır. 2015 yılındaki en iyi ve en kötü performansları gösteren emeklilik yatırım fonlarının Sharpe oranı, Treynor endeksi ve Jensen ölçütüne göre kendi aralarındaki performans sıralaması, güncel durumu özetlemektedir. Bu amaçla oluşturulmuş tablolar aşağıda yer almaktadır.   Sharpe oranına göre, en iyi performans gösteren EYF’ler arasındaki, birinci en başarılı fon Allianz Yaşam ve Emeklilik Şirketi’ne ait Likit Fon-Esnek-AMP, ikinci en başarılı fon Fiba Emeklilik ve Hayat Şirketi’ne ait
Devamı


Bireysel Emeklilik Fonlarına İlişkin Performans Değerlendirmelerinin Sonuçları

Uygulama döneminin uzunluğu nedeniyle, 2005-2015 tarihleri arasında, şirketler bazında ve yıllar bazında işlem görmekte olan fon sayıları ve türleri farklılık göstermektedir. 2005-2015 tarihleri arasında yeni kurulan şirketler, mevcut şirketlerin içerisinde de yeni kurulan fonlar söz konusu olmaktadır. Bireysel emeklilik sistemindeki fonların tamamına ilişkin, tüm fonların başarılarına yönelik bir durum analizinde bulunmak amacıyla, farklılık gösteren fonlar arasında bir eleme yapılmamıştır. Uygulama döneminde yeni kurulan şirketlerin fonları ve mevcut şirketler tarafından yeni kurulan fonlar işlem görmeye başladığı tarihten itibaren, uygulamanın amacı ve kapsamı bölümünde açıklanan, SPK’nın belirttiği kısıta uygun bir şekilde uygulamaya dahil edilerek, bireysel emeklilik sisteminin tamamına yönelik bir analiz yapılmıştır.
Devamı


Bireysel Emeklilik Fonu Uygulama Yöntemleri

Uygulama kapsamındaki bireysel emeklilik fonlarının Ocak 2005 – Aralık 2015 dönemi arasındaki haftalık verilerine, SPK’nın resmi internet sitesinden emeklilik yatırım fonları fon ve tarih bazında bilgiler bölümünden ulaşılmıştır. Fonlara ilişkin birim pay değerleri üzerinden getiriler hesaplanmıştır. Söz konusu getirilerin analizi, çalışmanın önceki bölümünde anlatılan performans değerlendirme yöntemleri olan Sharpe Oranı, Treynor Endeksi ve Jensen Ölçütü ile yapılmıştır. Performans değerlendirme yöntemlerinin formüllerini oluşturan alt formüllere ilişkin değişkenlerin nasıl hesaplandığı aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. Bireysel Emeklilik Fonlarının Haftalık Getirileri   Uygulama kapsamındaki bireysel emeklilik fonlarının haftalık getirileri aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır. 𝑅𝑝 =Vt − Vt−1 Vt−1 Formülde, Rp : Bireysel emeklilik fonunun haftalık
Devamı


TÜRKİYE’DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye’de 27 Ekim 2003 tarihinde bireysel emeklilik sisteminin uygulanmaya başlamasıyla faaliyet gösteren bireysel emeklilik fonları kısa bir zaman dilimi içinde hızlı bir gelişim göstermiştir. Bireysel emeklilik sistemi kapsamında, katılımcıların sayısı, bireysel emeklilik fonlarının sayıları ve varlık değerleri sürekli artış göstermektedir. Bireysel emeklilik sistemi hem katılımcılara hem de sermaye piyasalarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu açıdan bireysel emeklilik fonlarının performanslarının değerlendirilmesi ve performans değerlendirme sonuçları, öncelikle katılımcılara ve ardından kamuoyuna fayda sağlayacaktır. Bireysel emeklilik fonlarına ilişkin performans değerlendirmesi geçmiş dönem verileri üzerinden yapılsada, fonların geçmişte göstermiş oldukları performanslar, yatırımcılar ve kamuoyu açısından gelecek dönemlere ışık tutacaktır. Bu çalışmada, bireysel emeklilik yatırım fonlarının
Devamı


Portföy Performanslarının Değerlendirme Yöntemleri

Finansal piyasaların belirsizliği nedeniyle, yatırım fonlarının gelecekteki performanslarının bilinmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple geleceğe yönelik tahminler, fonların geçmiş performansları baz alınarak yapılmaktadır. Yatırımcılar, yatırım fonlarının gelecek dönemlerde göstereceği performansa ilişkin öngörülerini ve fon tercihlerini, ilgili fonların geçmiş dönemdeki performanslarını dikkate alarak belirlemektedir. Yatırım fonunun gösterdiği performans, beklenen getirinin ne ölçüde elde edildiğinin tespiti ve getiriyle birlikte riskin de göz önünde bulundurulması sonucunda ortaya çıkacaktır. Portföy performans değerlendirmesinde temel olarak uygulanan yöntem, toplam risk veya sistematik riske göre düzeltilmiş olan portföy getirisinin, daha önce belirlenen ve söz konusu risklere göre düzeltilmiş gösterge portföyünün getirisi ile karşılaştırılmasıdır. Literatürde en yaygın olarak kullanılan
Devamı