Hakkında Bilgiler > Son Dakika Kredi Haberleri 2018 > İcra Dosyası Zaman Aşımı Süresi

İcra Dosyası Zaman Aşımı Süresi

İcra Dosyası Zaman Aşımı Süresi konusunda icralık borçlarda icra dosyası zaman aşımına uğrar mı sorusuna cevap bulabileceksiniz!

İcra takibine düşen borçlarda zaman aşımı var mı sorusunu cevaplamadan önce haczin ne olduğunu da anlatmamız gerekiyor.

İcra takibi veya haciz farklı kavramlardır. İcra takibi, alacaklının, alacağını tahsil etmek için başvurduğu bir yoldur. Haciz ise icra takibinden sonra borçluya ait mal ve haklara icra müdürlüğünce el konulması işlemidir.

Haciz işleminden sonra borçludan haczedilen mallar satılır ve borca karşılık alacaklıya verilir. Satılan mallardan arta kalanı borçluya iade edilir.

İcra Zaman Aşımı Süresi

Borçlar kanununa göre icra zaman aşımı süresi 10 yıldır. Fakat zaman aşımının geçersiz olduğu durumlar vardır. Örneğin 2005 yılında bankanın size bir icra emri gönderdiğini varsayalım. Eğer dosya her yıl banka avukatlarınca yenilenirse, zaman aşımı süresi geçersiz olacaktır. Ayriyetten aciz vesikası banka avukatlarınca alınırsa zaman aşımı süresi 20 yıla çıkar.

Haciz Zaman Aşımı Süresi

Haczedilen mallarda zaman aşımı süresi konusu ise farklıdır. Kanun koyucu haczedilen malların satışı içinde bir zaman aşımı süresi koymuştur. Alacaklı haciz kararı aldırdığı menkul varlıkların 1 yıl, gayrimenkullerin ise 2 yıl içinde satışını gerçekleştirmesi mecburdur. Bu süre içinde satış işlemi gerçekleşmez ise, mallar üzerindeki haciz kendiliğinden kalkacaktır.

5 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere haciz konulmuş malların zaman aşımı süresi yarı yarıya düşmüştür. Bu süre menkul varlıklar için 6 ay, gayrimenkuller için ise 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Konumuzda icra ve haciz zaman aşımı sürelerini anlatmaya çalıştık. Konuyla ilgili sorularınız için sayfanın altında bulunan yorum kısmından dönüş yapabilirsiniz.


Bir cevap yazın