Hakkında Bilgiler > Genel Bilgiler > İcra Dosyasını Kapama ve Mallar Üzerindeki Hacizleri Kaldırma

İcra Dosyasını Kapama ve Mallar Üzerindeki Hacizleri Kaldırma

Günümüzde birçok tüketici mücbir sebeplerden yani elinde olmayan nedenlerden dolayı ödeyemediği kredi, kredi kartı veya senet gibi borçlanmalardan dolayı icralık olmaktadır. Hatta bir telefon faturası dahi icraya konu olabilmektedir. İcraya düşmesi ile birlikte UYAP sistemine işlenmekte ve yine borcun yek ünü ile alakalı olarak araba, ev, arsa gibi taşınır taşınmazlara da rehin konmaktadır.Günümüzde birçok tüketici mücbir sebeplerden yani elinde olmayan nedenlerden dolayı ödeyemediği kredi, kredi kartı veya senet gibi borçlanmalardan dolayı icralık olmaktadır. Hatta bir telefon faturası dahi icraya konu olabilmektedir. İcraya düşmesi ile birlikte UYAP sistemine işlenmekte ve yine borcun yek ünü ile alakalı olarak araba, ev, arsa gibi taşınır taşınmazlara da rehin konmaktadır.Zaten daha önceki konularımıza çokça bahsettik icra nasıl uygulanır, şimdi ise İcra Müdürlüğünde bulunan dosyamızı nasıl kapatırız ve buna bağlı olarak evin arabanın veya arsanın üzerinde bulunan reh’ni nasıl kaldırırız kısaca izah edelim.Temel mantık ya borçlar ödenmiş olacak yada alacaklı alacağından feragat etmiş olması gerekir, yinede bu durum sizi harç ve masraflardan kurtarmayacaktır, azda olsa biraz maliyet daha bulunmaktadır. Birde bu işleri alacaklı avukatı ile halletmek daha kolay olmaktadır.Mevcut icra dosyalarının bir çoğunu avukatlar takip etmektedir borç ödemesi veya maaştan kesilen icra bittiğinde yada siz borcu alacaklı veya vekili ile anlaştınız ve haricen ödeme şekli olan avukata ödeme yaptınız. Burada avukattan borcun kaldırılması yani İcra dosyasının işlemden kaldırılması için talepte bulunun muhtemelen sizden harç vb bir ücret alacaklar. Özetle Alacak ile birlikte tüm masraf, vekalet ve diğer masraflar borçludan alınır ve dosya kapama işlemi yapılır. Borç tamamen ödendiğinde, alacaklının avukatı ya da alacaklının kendisi borcun haricen tahsil edildiğine dair bir dilekçe yazarak dosyanın kapatılması talebini icra müdürlüğüne verir.Taşınır ve taşınmazlarınıza koyulan icra rehin durumunu da kaldırmak için İcra dosyasının kapanması gerekir ve yine İcra Müdürlüğü tarafından örneğin İlgili Tapu Müdürlüğüne yazı yazılması gerekir veya Araç ise Trafik Tescil Müdürlüğüne yine icra müdürlüğü resmi olarak yazı yazılması gerekir.Bu durumu İcra Müdürlüğünden kendiniz takip edebilir, yine alacaklı avukatı aracılığı ile de yapabilirsiniz. Ancak, İcra Müdürlükleri ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz fek müzekkeresi yazacak ve posta ile göndermek için sizden tebligat masrafını da isteyecektir. Haciz fek müzekkeresini elden tapuya götürerek haczi fek etme olanağınız da bulunmuyor. İlgili yönetmelik gereği tapu müdürlükleri müzekkereleri elden kabul etmiyorlar.Yine dosyada bir yıl boyunca işlem yapılmamış olması sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılması durumu da vardır ancak bu durum hiçbir alacaklı veya avukatın gözünden kaçmaz, en azından kolay kolay kaçmaz. Buradaki mantık her yıl dosya harcı yatırılmak zorunda aksi halde icra dosyası düşer.Son olarak Borcunun kapatılması için oluşan bakiyenin tamamını ödemek ve dosyayı kapatmak isteyen borçlu icra müdürlüğüne giderek, borçlu olduğu dosya ile ilgili kapama hesabı yapılmasını talep edebilir. Çıkan sonuca göre borcunu öder ise dosya ile ilgili hukuki sorumluluğu biter. Hacizli taşınır veya taşınmazlar içinde üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılmasını için Haciz fek müzekkeresinin yazılmasını talep edebilir.

Bir cevap yazın