Hakkında Bilgiler > Genel Bilgiler > Kira Gelir Beyanı Nasıl Yapılır?

Kira Gelir Beyanı Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul sermaye iradı(GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri, kendisinin oturduğu evden başka evi olan kişilerin vereceği iraddır. Hatta kendi evini kiraya verip kendisi başka bir evde kirada oturan kişiler de gayrimenkul sermaye iradında bulunur.193 sayılı gelir vergisi kanununun 70. Maddesinde düzenlenen gayrimenkul sermaye iradlarının hangi gelir kalemleri için uygulanacağı belirtilmiştir. Gelir vergisi kanununa göre taşınmaz malların kiraya verilmesiyle elde edilen gelirler için kişiler kira gelir vergisi vermek durumundadır. Belli bir bedelin üzerinde kira geliri elde eden kişiler bu vergiyi öderler. Bir kişinin sahip olduğu menkulden bir takvim yılı içinde eline geçen kira geliri istisna tutarını aşarsa ( bu tutar 2015 yılı için 3600 TL’dir.) kira vergisi beyanı vermek ve vergi ödemesini yapmak zorundadır.Hem konut hem de işyeri kira geliri olanlar konut kira gelirinin 3 bin 300 TL’yi aşan kısmı ve işyeri kira gelirinin toplamı 27 bin TL’yi aşarsa hem işyeri hem konut kira geliri beyanı vermelidir. İkisi beraber bu tutarı aşmazsa işyeri kira geliri beyanını dâhil etmeye gerek yoktur.İşyerleri için mal sahibi değil kiracı beyanı yapacaktır. işyeri kiracısı ödeyecekleri kiranın brüt tutarının %20 oranında vergi kesilecek ve ödeme kiralayan adına vergi dairesine yapılacaktır.

Bir cevap yazın