Hakkında Bilgiler > Genel Bilgiler > Kredi İcralarında Zaman Aşımı Var mıdır?

Kredi İcralarında Zaman Aşımı Var mıdır?

Son birkaç yılda banka kredisi kullanarak ev veya otomobil gibi pahalı mülkleri edinmek, kolay hale gelmiştir. Her ay taksit öder gibi ödenebilen banka kredileri, bazen ufak bir aksilik neticesinde ödeme güçlüğü yaşanmasına neden olur. Fakat banka kredilerinin düzenli ödenmesi zorunludur. Bir ay ödenmeyen kredi taksiti, küçük olan borcun faiz eklenerek kabarmasına neden olur. Ayrıca 1-3 ay ödemede yaşanan aksilik, hem hukuksal yollara başvurulmasına hem Merkez Bankası tarafından kara listeye alınmaya, hem kredi notunun kısa süre içinde düşmesine neden olur.Kredi taksitini düzenli ödeyemeyen bireyler için, daha doğrusu tüm bankacılık kredi işlemlerinde bu kredi kartı olur, ek hesap borcu olur, esnaf kredisi, ticari kredi gibi gibi tüm konularda banka hukuksal işlem başlatır. İlk olarak borçlu şahıs banka avukatları tarafından ikaz edilir. Bu ikazlara kulak asmayan ve borcu için yapılandırma talep etmeyen bireyin, maaşına el koyulur. Maaşı olmayan kişilerde ise üzerinde kayıtlı görülen mal varlığı için icra takibi başlar.Borçların icra takibine alınması için, ilk olarak borçlu şahsın yazılı olarak uyarılması gerekir. Kredi borçlarında da aynı kural geçerlidir. Yazılı olarak bildirilen yani borç için icra takibi yapılacağından haberdar edilen şahıs, borcu hâlâ ödemediği takdirde, icra takibine alınır. Kredi borcu için icrada zaman aşımı, 10 yıl olarak belirlenmiştir. Fakat zaman aşımına kalmadan banka avukatları bu borcu yeniden günceller. Dosya her yıl avukatlar tarafından tekrar düzenlenir. Her yıl tekrar borçlu bireye, yazılı icra takibi uyarısı gönderilir. Bankalar, alacakları açısından oldukça titiz çalışan kurumlardır.Kredi borcunu ödeyemeyen bireylerin, malları haczedildiğinde hukuksal işleyiş değişir. Haczedilen menkul malların 1 yıl içinde satışının yapılması zorunludur.  Gayrimenkul malların ise en geç 2 yıl içinde satışının yapılması gerekir. Bu süre tamamlandığı halde satışı yapılmayan mallar, zaman aşımına uğramış olur. Fakat 2013 yılında yapılan yeni düzenleme, haciz durumundaki mallarda zaman aşımı süresini kısaltmış, yarı yarıya indirmiştir.Bu düzenlemeye göre menkul varlıklarda zaman aşımı süresi 6 ay, gayrimenkul mallarda zaman aşımı süresi ise 1 yıl olarak kararlaştırılmıştır. Haciz uygulanmasına rağmen, bu süre içinde satışı yapılamayan varlıklar, tekrar eski sahibine iade edilmektedir.Kısaca şöyle bir örnek ile sonlandıralım, örneğin kredi borcunuz var ödeme tarihi itibarı ile 10 yıl geçmesine rağmen banka herhangi bir işlem tesis etmez ise yani İcra Müdürlüğü aracılığı ile işlem tesisine gitmez ise borç sizden düşer ancak bankalar böyle bir hata yapmazlar. Yada bir kişi yada kurumu senet imzaladınız senet borcu son ödeme tarihinden sonra üç yıl içinde alacaklı icraya vermez ise senet düşer hükmü kalmaz zaman aşımına uğramış olur.

Bir cevap yazın