Lazer Epilasyon Nedir?

1996 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), lazerin epilasyonda kullanımına, ilk kez, izin vermesinden bu yana lazer epilasyon cihazları hızla yaygınlaşmıştır. Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Topluluğu’nun (ASAPS) verilerine göre lazer epilasyon işlemi, günümüzde en çok başvurulan cerrahi olmayan estetik operasyonlardan birisi olarak gösterilmektedir [1]. Lazer epilasyon tekniği, kıl folikülü ve şaftının termal yolla hasarlanarak kalıcı bir şekilde yok edilmesini amaçlayan bir operasyondur. Ancak, lazer epilasyon işlemi sırasında lazer ışınları yalnızca kıl folikülü ve şaftını değil, aynı zamanda kıl foliküllerinin etrafında yer alan çevresel deri katmanlarını da sağlık riski oluşturacak şekilde etkilemektedir [2]. Günümüzde kullanılmakta olan lazer epilasyon cihazlarının çalışma prensiplerinden farklı olarak, lazer ışınının yalnızca önceden tespit edilmiş kıl bölgelerine yönlendirilmesi ile deri bölgeleri lazer ışımasından daha az etkilenecek ve lazer epilasyon işleminin yan etkileri önemli ölçüde ortadan kaldırılabilecektir. Bunun yanı sıra, yalnızca kıl bölgelerine atış yapabilen verimli epilasyon sistemleri sayesinde, daha düşük güçte lazerlerin epilasyonda kullanılabileceği ve bu cihazların maliyet ve bakım masrafları azaltılabileceği düşünülmektedir.
Bu tez çalışmasında, Şekil 1.1’de çalışma şeması gösterilmekte olan bilgisayar destekli lazer epilasyon sistemi için deri üstü optik görüntüleme ile çalışan öznitelik tabanlı kıl bölgesi tespit algoritmasının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılması planlanan kıl bölgesi tespit algoritmasının işlem hızının artırılabilmesi için klasik sınıflandırma yöntemlerinden farklı olarak iki basamaklı sınıflandırma tekniğinin kullanılması önerilmektedir. Önerilmekte olan sınıflandırma tekniği sayesinde sınıflandırıcının kıl tespit başarımı ciddi ölçüde azalmazken, sınıflandırma hızının artırılması hedeflenmektedir.

Kalıcı epilasyon tekniği ve günümüzde kullanılan lazer epilasyon sistemlerinin çalışma prensiplerinin bilinmesi, bu tez çalışması kapsamında sunulmakta olan problemin ve bu problemin çözümü için önerilmekte olan yöntemlerin doğru anlaşılabilmesi için önem taşımaktadır. Bu nedenle, Bölüm 2’de kalıcı epilasyon tekniği ile ilgili temel bilgiler ve günümüzde kullanılmakta olan kalıcı epilasyon sistemlerinin çalışma prensipleri özetlenmektedir. Günümüz lazer epilasyon sistemlerinin cilt üzerinde bıraktığı yan etkiler ve bu yan etkilerin ortadan kaldırılması için önerilmekte olan bilgisayar destekli küçük spot boyutlu lazer epilasyon sisteminin olası avantajları Bölüm 3’te anlatılmaktadır. Bu tez çalışmasının kapsamı ve optik görüntüleme ile kıl bulmaya yönelik literatür çalışmaları da Bölüm 3’te özetlenmektedir. Bölüm 4’te ise bu çalışmada önerilmekte olan kıl bölgesi tespit yöntemi ve bu yöntemin değerlendirilmesi için kullanılmakta olan teknikler anlatılmaktadır. Bu tekniklerin kullanılması ile elde edilen sonuçlar ve önerilmekte olan sınıflandırma yönteminin performansı Bölüm 5’te değerlendirilmektedir.


Başlık:
Tarih:
Konu:
Lazer Epilasyon Nedir?
Puanlama:
5