Richard Wagner Kimdir?

EDEBİ yeteneği çabuk gelişmiş olan Wagner, daha 13 yaşında iken Odise’nin kitabını çevirdi ve bir yıl sonra da bir trajedi yazdı. Fakat Wagner ortaya koyduğu müziğin beğenilmesi için bir süre beklemek zorunda kalmıştı. Bugün opera meraklılarının hayranlıkla dinledikleri onun gerçek eserleri olan müzik dramları ise, çok daha sonra değerlendirildi. O, 22 Maviş 1813 tarihinde, Leipzig’de doğdu. Dresden’de öğrenim gördü, ilk opera denemesini henüz 20 yaşlarında iken yapmıştı. Almanya’nın çeşitli şehirlerinde müzik alanında canlı bir çaba gösterdikten sonra, Paris’e gitti, fakat yeni operası Rienzi’yi orada sahneye koydurmak konusundaki gayretleri boşa gitti. Dresden’e döndükten sonra bu opera temsil edilmiş ve büyük bir
Devamı


Voltaire Kimdir?

18.YÜZYILIN büyük Fransız hicivcisidir. Tanınmış karakteri Candide kadar karışık ve gürültülü bir hayat geçirdi: Onun tarunmış kimseleri rezil etmesi, kendisini zindanda süründürdüğü ve birkaç defa sürülmesine sebep olduğu gibi, Voltaire, dostlarını kalemi ve doğru sözlülüğü ile kazandı ve yine aynı yollardan yitirdi. Asıl adı Füançois Arouet olan Voltaire, 21 Kasım 16S4’de Paris’te Dünyaya geldi. Jesuit kolejinde öğrenim gördükten sonra yazarlığa başladı, ilk olarak Akademi’nin açtığı bir şiir müsabakasına katılmıştı. Kendisi müsabakayı kazanamayınca, birinciliği alan şahıs hakkında bir hicviye yazmıştı. Voltaire, bu ve buna benzer şiirlerle henüz 20 yaşlarında iken kendisine bir ün yapmıştı. Kral naibine hakaret ettiği için Bastile’de 11
Devamı


Jules Verne Kimdir?

JULES VERNE, bugün hem tasarlamalarındaki uygunluk,hem de gelecekte gerçekleşecek şeyleri yeni bir roman tekniği ile yazması bakımından takdir edilmektedir. Kısacası; bugünkü anların teknik bakımından ilerlemesi, Jules Vicy romanlarında çok önce belirtilmişti. 8 Şubat 1828’de Names’da doğan Jules Verne Paris’te hukuk öğrenimi yaptı. Jules Verne hukukçuluk yapmakla beraber, 1848 yılında tiyatroya karşı da büyük bir ilgi duymaya başladı. ilk önce Michael Carre iki operet yazan Jules Verne, iki yıl sonra Alexander Dumas’ın yardımı ile bir manzum komedi ortaya koydu. Daha sonra, bir dergi için yazdığı seyahat hikayeleri beğenildi. 1862’de basılan, Balon içinde 5 Hafta, bu alanda kazandığı ilk büyük başarı idi.
Devamı


Mark Twain Kimdir?

Herhangi bir şeye karşı aşırı yeteneği olan insanların, enerjilerini ve zamanlarını niçin başka yerlerde israf ettikleri çok merak edilecek bir meseledir. Mizah yeteneği ve konuşma bakımından büyük kudreti olan Mark Twain, vaktinin ve servetinin büyük bir kısmını Linotip (Matbaa dizgi makinesi) yapmak uğrunda harcamıştır. «•Tom Savvyer» ve «Huckleberry Finn» adlı eserlerin tanınmış yazarının asıl adı Samuel L. Clemens idi; 30 Kasım 1835’de Florida’da doğdu. Mark Twain, çocukluğunda Hannibal’de bulunduğu sırada Baskıcılığı öğrenmişti. Daha sonra Amerika’nın çeşitli kentlerinde baskıcılık yaptıktan sonra, Missisipi’de kaptanlık yapmak üzere işinden ayrıldı. Iç savaş sırasında batıya giden, Nevada’da altın arayan ve Sandviç Adalarını ziyaret eden Samuel
Devamı


Harry S. Truman Kimdir?

RUMAN’ın 1948 seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Thomas Dewey’i yenmesi, bir sürpriz olmuştur. Halbuki bütün gazeteler ve yapılan anketler Dewey’in kazanacağını kesin olarak gösteriyordu. Bu zaferi kazanan Truman, 8 Mayıs 1884’de Lamar’da doğmuştur. Yüksek öğrenim gören bu genç bir aralık bir çiftlikte, demiryolları idaresinde çalışmış ve daha sonra muhasebecilik yapmıştı. Birinci Dünya Savaşında dışarı gönderilen Truman, askerlik hizmetine girerek yüzbaşılığa kadar yükselmişti. Truman Amerika’ya döndükten sonra particilerin ilgisini çekti ve onların yardımı ile 1934 yılında Meclis’e seçildi. 1944’e kadar memleketine yararlı hizmetlerde bulunan Truman, Henry Wallace, Roosewelt’in başkan yardımcılığından istifa ettikten sonra, bu göreve getirildi. 12 Nisan 1945 tarihinde Roosewelt ansızın ölünce,
Devamı


Timurlenk Kimdir?

SOLAK eli ve topal bacağı ile bütün Asya’yı çiğneyip fetheden Timurlenk ünlü bir savaşçıdır. Timur, Semerkand’ın yakınlarındaki Yeşü şehir kasabasında 1336 yılında doğdu. Soyu Cengiz Han’a ulaşır. Babası Barlas adlı bir Türk kabilesinin başı idi. Timur’un hayatı devamlı savaşlarda geçti. Yılmayan bir iradesi ve sarsılmaz bir çabası vardı. Savaşmaktan zevk aldığı için gençliğinde iki yerinden sakatlanmıştı. Biri ayağından, diğeri de kolundan aldığı iki sakatlık onu zafer kılıcını elinde taşımaktan ve bütün Asya’yı fethetmekten alıkoyamadı. Son derece enerjik ve atılgan olan Timur daha küçük yaşta iken iyi ata biner ve silah kullanırdı. Bu özelliklerinden dolayı Semerkand’da vali olan Kazgan Han’ın komutanlarından
Devamı


Tevfik Fikret Kimdir?

TEVFİK FİKRET diyor ki: «Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin!» O, bütün hayatında da bu sözün kahramanı oldu. Şiirlerinde gençliğe yüksek düşünceler ve temiz duygular aşıladı. O, «Haktır en büyük kuvvet!» diyor ve memleketin karanlık günlerinde: «Bu memlekette bir gün sabah olursa…», «Evet sabah olacaktır, sabah olur, geceler başre kadar sürmez!» diye bağırıyordu. Tevfik Fikret’in edebiyat alanında son derece büyük bir yeteneği ve bitmek bilmeyen bir hevesi vardı. Başarısını bu temellerin yardımıyla sağladı. Daha sonra «Serveti Fünun»a girdi. 1898 de şiirlerini «Rübabı Şikeste» adıyla bastırdı. Bu kitap o kadar büyük bir ilgi ile karşılandı ve o kadar çok sevildi ki,
Devamı


Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?

Avrupalıların Muhteşem dedikleri Kanuni tahta çıktığı andan başlayarak bir çok kanunlar çıkarmak ve önemli zaferler kazanmak suretiyle memleketini zenginlik ve mutluluk içinde yaşatmış bir padişahtır. Babası Yavuz Sultan Selim’in ölümü üzerine 1520 tarihinde tahta çıktı. ilk olarak Şam isyanını çıkaran Canbürdi Gazali’yi ezdi. Ondan sonra Macaristan’a dönerek Belgradı aldı Şah İsmail’in kendisine karşı Macarlarla anlaşmak üzere olduğunu anlayınca Mohaç savaşı ile Budin ve daha sonra Anadoludaki isyanları bastırdı. Bundan yararlanan Avusturya Arşidükü Ferdinand, Budin’i almıştı. Kanuni 3. defa Budini ele geçirerek Viyana’ya yürüdü ve 1529 da kuşattı. Toplar getirilmemiş olduğundan Viyana almadı. Fakat Türklerin zaferi bütün Avrupalıların gözünü korkuttu. Avrupa
Devamı


Mimar Sinan Kimdir?

SÜLEYMANİYE, Selimiye camileri gibi yüzlerce anıt kurmak suretiyle Türklerin göğsünü kabartan Mimar Sinan, Kayserinin Ağrınas köyünde 1490 yılında doğdu. Sinan 1512 devşirme oğlanı olarak Kayseriden istanbula getirildi. Acemi oğlanlar okulunda dülgerlik ve yapıcılık öğrenen Sinan, Çaldıran seferine de karıştı . Bu suretle Sivas, Erzurum, Amasya ve Tebriz şehirlerindeki mimarlık; eserlerini inceleme fırsatını buldu. Dönüşünde yeniçeriliğe geçti. Mohaç seferinden sonra orduyu, Van gölünden geçirmek gerekti. Komutanlardan Yedi Bela Mahmud Beyin tavsiyesi ile gemi yapma işinin başına geçirildi. Böylece tanınmış oldu. Daha sonra Buğdan seferinde bir nehir üzerine 13 gün içinde başarılı bir köprü kurarak Kanuni Sultan Süleyman’ın dikkatini çekti. Baş Mimar
Devamı


George Bernard Shaw Kimdir?

BİR piyes yazarı ve eleştirmeci olarak, Bernard Shaw, büyük bir değer taşır. Fakat onun Dünya edebiyatında edindiği yüksek yerin sebebi yalnız bunlar değildir. Onun nükteleri ve kişiliğide aynı derecede değerlidir. Sebze yemek taraftan ve bir sosyalist olan Shaw kimseye benzemeyen bir adam idi. Onun için çekinmeden söylediği düşünceler bir özellik taşıdığı gibi, ünlü olmasına da yardım etti. N.9 fisonun bugüne erişmesi sanıldığı kadar kolay olmadı. 26 Temmuz 1856 da Dublin’de Dünyaya gelen Shaw, müzik ve tiyatro zevkini annesinden aldı. Shaw daha 20 yaşında iken bir edebiyatçı olmağa karar vererek Londra’ya gitmiş ve orada dokuz yıl yoksulluk çekmiştir. 1879 ve 1883
Devamı