Apandist Ne Tarafta?

Apandist Ne Tarafta? konumuzda Apandist nerede olur, hangi taraftadır bilgisine ulaşarak Apandisit hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz! Apandist, çoğu insanın sıkça yerini karıştırdığı önemli ancak insan ömründe ameliyatla alındığında yokluğu sorun yaratmayan bir organdır. Apandist Nerde Olur, Apandist Nerede Bulunur, Apandist hangi tarafta Bedenimizde, sağ kasığın biraz üzerinde bulunur. Apandist ağrısı genellikle gaz sancısı ve kadınlarda regl, pms dönemi ağrılarıyla karıştırılmaktadır. Ayırt edici ağrıları ise şu şekildedir, apandist ağrısı birkaç gün sürebilir. En belirgin özelliği ise, apandist ağrısıyla birlikde kabızlığın meydana gelmesidir. Yani apandist bir sorun varsa büyük tuvalete çıkarmaz, engeller. Bir başka ayırt edici ağrısal özellik ise, apandist ağrısında sağ
Devamı


Küçük Spot Boyutlu, Akıllı Lazer Epilasyon Sisteminin Avantajları

Günümüzde yaygın olarak kullanılan büyük spot boyutlu lazer epilasyon sistemlerinin cilt üzerinde oluşturduğu yan etkiler, küçük spot boyutlu lazer epilasyon sistemleri ile önemli ölçüde ortadan kaldırılabilmektedir. Büyük ve küçük spot boyutlu lazer epilasyon uygulamalarında, lazer ışımasına maruz kalan bölgeler, örnek bir cilt kesiti için, Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Verilen örnek görüntüden de anlaşılabileceği gibi, lazer spot boyutunun küçültülmesi ile lazer ışımasından doğrudan etkilenen cilt bölgelerinin miktarı önemli ölçüde azaltılabilmekte ve epidermal hasar riski de düşürülebilmektedir. Küçük spot boyutlu lazer epilasyon sistemlerinin, sağlık risklerini azaltmak dışında, sağladığı diğer önemli avantajlar ise:  Düşük güçte (düşük maliyetli) lazerlerle çalışabilmesi,  Enerji verimliliğinin yüksek olması,
Devamı


Lazer Epilasyonun Yan Etkileri

Günümüzde kullanılan lazer epilasyon cihazları, milisaniyeler seviyesinde lazer ışın atımları ile seçici fototermaliz teorisine uygun bir şekilde kıldaki melanin pigmentlerini hedef almakta ve kalıcı epilasyon sağlayabilmektedir. Ancak, lazer epilasyon cihazlarında kullanılan elektromanyetik spektrumun kırmızı ve kızılötesi bölgelerindeki (600-1100 nm) dalga boyları yalnızca kıldaki melanin tarafından değil aynı zamanda deride bulunan melanin ve keratin tarafından da emilmektedir. Bu nedenle epilasyon işlemi sırasında istenmeyen epidarmal hasarlar oluşabilmektedir. Epidemiste oluşabilecek termal hasarın önüne geçmek için, Bölüm 2.5.2.1’de anlatılan, lazer dalga boyu, fluens ve atım süresinde yapılan hassas ayarlamaların yanı sıra lazer epilasyon işlemi sırasında, çeşitli cilt soğutma yöntemleri de kullanılmaktadır. Bu soğutma yöntemlerinden
Devamı


Kalıcı Epilasyon Yöntemleri

Günümüzde kullanılan kalıcı epilasyon yöntemleri iğneli epilasyon ve ışıklı epilasyon başlıkları altında sınıflandırılmaktadır. Bölüm 2.5.1 ve Bölüm 2.5.2’de her iki yöntem de çalışma prensipleri ile birlikte incelenmektedir. İğneli Epilasyon Yöntemleri Mağara çizimlerindeki sakalsız erkek tasvirleri geçici kıl giderme yöntemlerinin tarih öncesi çağlara dayandığını göstermektedir. Benzer şekilde tarihteki birçok toplumda dini, tıbbi, sosyal ve cinsel sebeplerden dolayı geçici kıl giderme yöntemlerinin kullanıldığı bilinmektedir [15]. Kalıcı kıl giderme yöntemlerinin kullanımın ise daha yakın zamanlara dayandığı bilinmektedir. Yaklaşık 130 yıllık bir geçmişi olan elektrolizin kalıcı epilasyonda kullanılan ilk yöntem olduğu kabul edilmektedir [16]. Elektroliz yönteminin yanı sıra termaliz ve karma (blend) yöntemleri de
Devamı


Kıl Giderme Yöntemleri

Kıl giderme vücut kıllarının, uygulanan yönteme göre, kökünden veya cilt üzerinden, geçici veya kalıcı olarak giderilmesi işlemidir. Kullanılan kıl giderme yöntemleri genel olarak epilasyon ve depilasyon olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Epilasyon; istenmeyen vücut kıllarının kalıcı ya da uzun süreli olarak giderilmesi işlemi ve bu amaçla uygulan yöntemlere verilen genel isimdir. Epilasyon yöntemleri ile kılın deri üzerinde kalan kısmı ile birlikte deri altındaki kök kısmı da ortadan kaldırılmaktadır. Bilinen epilasyon yöntemleri şunlardır: ağda, çekme, epilatör, ilaçla tedavi, iğneli epilasyon, ışıklı epilasyon yöntemleri. Depilasyon ise vücut kıllarının sadece cilt yüzeyi üzerinde kalan kısımlarının giderilmesi işlemi ve bu amaçla uygulan yöntemlere
Devamı


Cilt Tipleri – Fitzpatrick Skalası

Özellikle ışıklı epilasyon sistemlerinin kalıcı epilasyonda kullanılabilmesi için önemli olan bir diğer konu da uygulama yapılan cilt tipleridir. Dermatolojik araştırmalarda gerçekliliği olan ve güzellik merkezlerince de kullanılan cilt sınıflandırma yöntemlerinden birisi, Fitzpartick Skalasının kullanılmasıdır (Çizelge 2.2) [13]. Bu skala, 1975 yılında Thomas B. Fitzpatrick tarafından, farklı cilt tiplerindeki insanların güneşe maruz kalmaları durumunda, ciltlerinde oluşan yanık ve bronzlaşma derecesi göz önüne alınarak oluşturulmuştur [14].


Kıl Büyüme Döngüsü ve Kalıcı Epilasyon İlişkisi

Elektroliz ve lazer epilasyon gibi uygulamalarda, kalıcı epilasyon, ancak, kılın yeniden oluşumundan sorumlu olan tohum hücrelerinin yok edilmesi ile mümkündür. Tohum hücrelerinin konumu ile ilgili yapılan ilk çalışmalarda, bu hücrelerinin kıl soğanı matriksi içinde veya yakınında bulunduğu ileri sürülmüştür [9,10].Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda bu hücrelerinin, kıl kılıfının altındaki kalıcı kısımda bulunduğu görülmüştür [11]. Kalıcı epilasyonun sağlanabilmesi için hasarlanması gereken kıl tohumlarının konumu kadar kılın hangi evrede olduğu da oldukça önemlidir. Çünkü sadece büyüme evresinde olan kıllar kimyasal, sitostatik, fiziksel, hormonal, enfeksiyöz veya inflamatuar etkilere karşı duyarlıdır [12]. Başka bir deyişle, kıl kılıfı ve kıl kılıfı içindeki tohum hücreleri, ancak,
Devamı


Kılın Anatomik Yapısı ve Büyüme Döngüsü

Keratin yapılı ince liflerin bir araya gelmesi ile oluşan kalın life, kıl adı verilmektedir [3]. İnsan vücudundaki kıllar, bulundukları bölgelere ve işlevlerine göre yapısal çeşitlilik göstermektedir. Oldukça karmaşık ve benzersiz bir yapıya sahip olan kıl folikülü, geleneksel olarak, cilt yüzeyinden deri altına doğru üç bölüme ayrılarak incelenmektedir: Üst kısım (infundibulum), orta kısım (istmus) ve alt kısım (inferior) [4]. Kıl folikülünün alt kısmı, kıl kasının bağlandığı bölgenin altında kalan, kıl soğanı ve foliküller papillayı içeren bölgedir. Kıl folikülünün orta kısmı kıl kasının bağlandığı bölgenin üzerinden yağ bezi (sebase bezi) kanal girişine kadar olan bölgedir. Üst kıl bölgesi ise yağ bezi kanal
Devamı


Lazer Epilasyon Nedir?

1996 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), lazerin epilasyonda kullanımına, ilk kez, izin vermesinden bu yana lazer epilasyon cihazları hızla yaygınlaşmıştır. Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Topluluğu’nun (ASAPS) verilerine göre lazer epilasyon işlemi, günümüzde en çok başvurulan cerrahi olmayan estetik operasyonlardan birisi olarak gösterilmektedir [1]. Lazer epilasyon tekniği, kıl folikülü ve şaftının termal yolla hasarlanarak kalıcı bir şekilde yok edilmesini amaçlayan bir operasyondur. Ancak, lazer epilasyon işlemi sırasında lazer ışınları yalnızca kıl folikülü ve şaftını değil, aynı zamanda kıl foliküllerinin etrafında yer alan çevresel deri katmanlarını da sağlık riski oluşturacak şekilde etkilemektedir [2]. Günümüzde kullanılmakta olan lazer epilasyon cihazlarının çalışma
Devamı


Oolong Çayı

İnsan yemeğe, karın doyurmak için oturur, önüne ne gelirse yer, ama (yemek) ten maksat, sadece karın doyurmak değil, vücut için lüzumlu besinleri almaktır, bunun için de birbirine uygun olanlar seçilir. Bu seçim rastgele olmaz, senelerin tecrübesi, itiyat ve göreneklerimiz bize neyin neye uygun olduğunu öğretmiştir. Makarnanın üstüne peynir veya kıyma koymak isteriz de, ciğer tavası yamnda maydanozlu soğanlı piyazı ararız. Bunlar bir maksatla yanyana getirilmiştir. Makarnada nişasta ve yağ vardır ama protein kâfi değildir, kıyma veya peynirle bunu tamamlarız. Ciğer de kızgın yağda vitaminlerini kaybettiğinden C vitamini bol olan maydanoz ve soğanla bu eksiğini gidermek isteriz. Demek ki yemek listelerinin
Devamı